Ledenvergadering op 19-4-2017

Op woensdag 19 april aanstaande is weer een algemene ledenvergadering over de jaarrekening 2016, om 20.30 uur in zaal A-12 van de Musketon. De zaal is open om 20.15 uur. De stukken heeft u al in de brievenbus gehad, en zijn ook terug te vinden bij de documenten in het bewonersgedeelte op deze site.

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dan een van uw mede-eigenaren machtigen om voor u te stemmen? De ingevulde en ondertekende stemvolmacht kan voor de vergadering in de brievenbus van nummer 89 worden bezorgd of voor het begin van de vergadering bij het bestuur worden ingeleverd.

We zien u graag 19 april.

Vriendelijke groet,
Het bestuur VvE Apennijnenflat