Ledenvergadering op 19-4-2017

Op woensdag 19 april aanstaande is weer een algemene ledenvergadering over de jaarrekening 2016, om 20.30 uur in zaal A-12 van de Musketon. De zaal is open om 20.15 uur. De stukken heeft u al in de brievenbus gehad, en zijn ook terug te vinden bij de documenten in het bewonersgedeelte op deze site.

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dan een van uw mede-eigenaren machtigen om voor u te stemmen? De ingevulde en ondertekende stemvolmacht kan voor de vergadering in de brievenbus van nummer 89 worden bezorgd of voor het begin van de vergadering bij het bestuur worden ingeleverd.

We zien u graag 19 april.

Vriendelijke groet,
Het bestuur VvE Apennijnenflat

Nieuwe website live

Vanaf vandaag is onze nieuwe website in de lucht.

Er is een openbaar gedeelte op onze site, toegankelijk voor derden, en een persoonlijk gedeelte, slechts toegankelijk voor bewoners met een account. Alle huidige bewoners ontvangen via VvE Apennijnenflat een mail met accountgegevens.

Het bestuur VvE Apennijnenflat