10 april 2019 ledenvergadering VVE

Op 10 april 2019 om 20.30u vindt de voorjaarsvergadering van de VVE plaats in zaal A-12 van de Musketon. Aan de orde komen de resultaten 2018 en de stand van zaken rond het onderhoud en afronding van de omketeling. Indien U bent verhinderd, wilt U dan a.u.b. de machtiging die aan de papieren uitnodiging is toegevoegd ingevuld deponeren in de brievenbus van de voorzitter, Wilma (85)?

De vergaderstukken staan t.z.t. bij documenten op deze site.