10 april 2019 ledenvergadering VVE

Op 10 april 2019 om 20.30u vindt de voorjaarsvergadering van de VVE plaats in zaal A-12 van de Musketon. Aan de orde komen de resultaten 2018 en de stand van zaken rond het onderhoud en afronding van de omketeling. Indien U bent verhinderd, wilt U dan a.u.b. de machtiging die aan de papieren uitnodiging is toegevoegd ingevuld deponeren in de brievenbus van de voorzitter, Wilma (85)?

De vergaderstukken staan t.z.t. bij documenten op deze site.

 

Ledenvergadering op 19-4-2017

Op woensdag 19 april aanstaande is weer een algemene ledenvergadering over de jaarrekening 2016, om 20.30 uur in zaal A-12 van de Musketon. De zaal is open om 20.15 uur. De stukken heeft u al in de brievenbus gehad, en zijn ook terug te vinden bij de documenten in het bewonersgedeelte op deze site.

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dan een van uw mede-eigenaren machtigen om voor u te stemmen? De ingevulde en ondertekende stemvolmacht kan voor de vergadering in de brievenbus van nummer 89 worden bezorgd of voor het begin van de vergadering bij het bestuur worden ingeleverd.

We zien u graag 19 april.

Vriendelijke groet,
Het bestuur VvE Apennijnenflat

Nieuwe website live

Vanaf vandaag is onze nieuwe website in de lucht.

Er is een openbaar gedeelte op onze site, toegankelijk voor derden, en een persoonlijk gedeelte, slechts toegankelijk voor bewoners met een account. Alle huidige bewoners ontvangen via VvE Apennijnenflat een mail met accountgegevens.

Het bestuur VvE Apennijnenflat