VvE

Huizenkopers doen er goed aan om de VvE-checklist te doorlopen, sinds een paar jaar op initiatief van Funda in het leven geroepen om onaangename verrassingen te voorkomen. Op deze pagina vindt u daarvoor alle informatie die u nodig heeft over onze gezonde en actieve VvE.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Wilma Schols (Voorzitter)
  • Jos Koopmanschap (Penningmeester en Webmaster)
  • vacature  (Secretaris)
  • Karen Groeneveld (Technisch Medewerker)
  • Alie Brandsma (Administrateur, e-mail)
  • Sjon Koot (Technisch Medewerker)

VvE Algemeen

Als men een appartement koopt in een gebouw, koop je alleen het recht op het gebruik en de verplichtingen van een deel van het gebouw of pand. De eigenaar is de vereniging van eigenaren van het gebouw. De VvE wordt opgericht tijdens of na de bouw door een notaris. De notaris stelt met de eerste eigenaar, bijv. een projectontwikkelaar, de zogenaamde akte van splitsing op. Deze akte verwijst voor een aantal details naar een modelreglement van splitsing en geeft de aanvullingen en afwijkingen op het modelreglement van splitsing aan. Het zo opgestelde reglement van splitsing vormt de statuten van de VvE.
Voor meer informatie in het algemeen over een VVE verwijzen we naar de website van VvE Belang.

VvE Apennijnenflat

De Vereniging van Eigenaren “Apennijnenflat” in Lunetten te Utrecht is opgericht op 2 april 1979 door notaris A.L.M. Soons te Utrecht. Op die dag heeft de notaris de akte van splitsing en het voor de VvE gespecificeerde reglement van splitsing verleden. De VvE staat bij de Kamer van Koophandel (KvK) ingeschreven onder nummer 30284179. De voorzitter en de administrateur zijn bij de KvK aangemeld als bestuurder en hebben toegang tot de bankrekeningen. De VvE bestaat uit 44 eigenaren en momenteel is er niemand eigenaar van meer dan een flat.

Handige downloadlinks:

Taken en boekhouding

De VvE heeft geen aparte commissies. Leden van het bestuur regelen de technische zaken. De penningmeester vervult de taken van de kascommissie. Zoals boven is vermeld, kan deze zelf niet aan de bankrekeningen komen of contracten afsluiten. Dat borgt de onafhankelijkheid. De boekhouding is webbased en zo altijd toegankelijk.

Meerjarenonderhoudsplan

Er is een uitgebreid Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat goed onderhoud met een solide financiële basis garandeert, en voorkomt dat de VvE onverwachte financiële tegenslagen kent. Dit plan wordt zelf elke paar jaar ook ververst.

Onderhoud

Het onderhoud kent geen achterstanden. De grote daken zijn in 2007 en 2008 vernieuwd. De lift is in 2012 gerenoveerd. Vorig jaar is een serie schilderbeurten met houtrotcontrole aan de buitenkant afgerond. In 2016 heeft alles binnen een likje verf gekregen en in 2017 begint buiten weer een nieuwe cyclus.

Sinds 2014 werkt de VvE aan een speciaal project de zogenoemde omketeling. Het gebouw is opgeleverd met blokverwarming. Centrale ketels leveren warm water voor de CV en de boiler. Deze manier van verwarmen is achterhaald en wordt al jaren niet meer toegepast in de nieuwbouw. De omketeling heeft tot doel ieder appartement van een moderne combiketel te voorzien. Een uitdaging hierbij is de afvoer van rookgassen. Dit vraagt om aparte oplossingen voor groepen flats. We gaan stapsgewijs aan het werk en in oktober 2015 zijn 16 van de 44 flats omgeketeld. De omketeling wordt gefinancierd uit de begroting en reserveringen in het verleden. Op termijn kunnen dan de verwarming en het warm water uit de servicekosten worden gehaald en betaalt iedereen wat hij gebruikt. Omdat het geheel dan een stuk energiezuiniger zal worden, zullen de servicekosten ook omlaag kunnen.

Servicekosten

Met het woord servicekosten wordt in onze VvE de totale bijdrage van een eigenaar aan de VvE bedoeld. In de servicekosten zijn de kosten voor verwarming, warm en koud water allemaal opgenomen. Men betaalt zelf dan nog het eigen stroomgebruik en voor kookgas. Voor de VvE gaat de begroting voor 40% op aan gas en water. De storting in het MJOP bedraagt in 2015 44%. Een flink deel van de storting is bestemd voor de omketeling, die over enkele jaren zal zijn afgerond. Verdere posten in de resterende 16% zijn elektra voor verlichting, de waterpompen en de lift, schoonmaak, verzekering en overige kosten. De appartementen verschillen in grootte en verbruik en dus zijn de precieze servicekosten per appartement vastgesteld.

Als je een gewone koopwoning hebt, betaal je zelf voor verwarming, water en de verzekeringen en reserveer je 2% van de koopsom per jaar voor onderhoud.

Verzekeringen

De VvE betaalt de opstalverzekering. Om de paar jaar vindt taxatie plaats voor de herbouwwaarde. Er zijn verder verzekeringen voor glas, aansprakelijkheid en bestuursaansprakelijkheid. De opstalverzekering vergoedt alleen de basis. Een dure keuken of badkamer moet men bijverzekeren met de inboedel, anders krijgt men een standaard bouwkeuken en/of –badkamer vergoed.

Erfpacht

Toen Lunetten werd gebouwd, is alle grond door de gemeente in erfpacht uitgegeven. Dit betekent dat de gemeente eigenares van de grond blijft en dat de eigenaar van de woning huur voor de grond betaalt. Deze huur wordt de erfpachtcanon genoemd en tweemaal per jaar krijg je een acceptgiro. Voor de Apennijnenflat is de erfpacht medio 1979 ingegaan.
De gemeente verhoogt de canon om de tien jaar. De eerstvolgende verhoging voor ons is in 2018. Voor de belasting is de canon in Box 1 aftrekbaar. Sinds 2003 kan men de canon eeuwigdurend afkopen. De gemeente blijft eigenares van de grond, maar de eigenaar van de woning en de kopers daarna hoeven de canon niet meer te betalen. In de Apennijnenflat heeft een aantal eigenaren de erfpacht zelf afgekocht of dit is door de voorgangers gedaan. Op de website van de Gemeente Utrecht is meer informatie te vinden over erfpacht.

Ledenvergaderingen

De VvE houdt elk jaar twee ledenvergaderingen:

  • In het voorjaar worden de jaarrekening en de balans voorgelegd;
  • In het najaar wordt de begroting voor het eerstvolgend jaar voorgelegd.
  • Deze pagina geeft globale informatie en men kan er geen rechten aan ontlenen.