VvE

Huizenkopers doen er goed aan om de VvE-checklist te doorlopen, sinds een paar jaar op initiatief van Funda in het leven geroepen om onaangename verrassingen te voorkomen. Op deze pagina vindt u daarvoor alle informatie die u nodig heeft over onze gezonde en actieve VvE.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Wilma Schols (Voorzitter)
  • vacature (Penningmeester)
  • vacature  (Secretaris)
  • Karen Groeneveld (Technisch Medewerker)
  • Alie Brandsma (Administrateur, e-mail)
  • Sjon Koot (Technisch Medewerker)

VvE Algemeen

Als men een appartement koopt in een gebouw, koop je alleen het recht op het gebruik en de verplichtingen van een deel van het gebouw of pand. De eigenaar is de vereniging van eigenaren van het gebouw. De VvE wordt opgericht tijdens of na de bouw door een notaris. De notaris stelt met de eerste eigenaar, bijv. een projectontwikkelaar, de zogenaamde akte van splitsing op. Deze akte verwijst voor een aantal details naar een modelreglement van splitsing en geeft de aanvullingen en afwijkingen op het modelreglement van splitsing aan. Het zo opgestelde reglement van splitsing vormt de statuten van de VvE.
Voor meer informatie in het algemeen over een VVE verwijzen we naar de website van VvE Belang.

VvE Apennijnenflat

De Vereniging van Eigenaren “Apennijnenflat” in Lunetten te Utrecht is opgericht op 2 april 1979 door notaris A.L.M. Soons te Utrecht. Op die dag heeft de notaris de akte van splitsing en het voor de VvE gespecificeerde reglement van splitsing verleden. De VvE staat bij de Kamer van Koophandel (KvK) ingeschreven onder nummer 30284179. De voorzitter en de administrateur zijn bij de KvK aangemeld als bestuurder en hebben toegang tot de bankrekeningen. De VvE bestaat uit 44 eigenaren en momenteel is er niemand eigenaar van meer dan een flat.

Handige downloadlinks:

Taken en boekhouding

De VvE heeft geen aparte commissies. Leden van het bestuur regelen de technische zaken. De penningmeester vervult de taken van de kascommissie. Zoals boven is vermeld, kan deze zelf niet aan de bankrekeningen komen of contracten afsluiten. Dat borgt de onafhankelijkheid. De boekhouding is webbased en zo altijd toegankelijk.

Meerjarenonderhoudsplan

Er is een uitgebreid Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat goed onderhoud met een solide financiële basis garandeert, en voorkomt dat de VvE onverwachte financiële tegenslagen kent. Dit plan wordt zelf elke paar jaar ook ververst. Nu is de versie van 11 december 2019 van kracht.

Onderhoud

Het onderhoud kent geen achterstanden. De grote daken zijn in 2007 en 2008 vernieuwd. De lift is in 2012 gerenoveerd. Elk jaar wordt een deel van de buitenkant geschilderd. In een cyclus van vijf jaar komt alles aan de beurt. In de planning staan voor de komende jaren: renovatie van de grinddaken en galerijen op de derde en vierde verdieping straatzijde, vervanging van de grote garagedeur door een elektrische, de armaturen van galerij- en binnenverlichting vervangen en de laatste buitenmuur opnieuw voegen.

Sinds 2014 heeft de VvE aan een speciaal project de zogenoemde omketeling gewerkt. Het gebouw is opgeleverd met blokverwarming. Centrale ketels leverden warm water voor de CV en de boiler. Deze manier van verwarmen was achterhaald en wordt al jaren niet meer toegepast in de nieuwbouw. De omketeling had tot doel ieder appartement van een moderne combiketel te voorzien.  In juni 2019  zijn de laatste zes van de 44 flats omgeketeld. De kosten voor warm water en CV zijn per 1 juli 2019 uit de servicekosten gehaald en betaalt iedereen wat hij gebruikt.

Servicekosten

Met het woord servicekosten wordt in onze VvE de totale bijdrage van een eigenaar aan de VvE bedoeld. Voor de VvE gaat de begroting voor 11 % op aan elektriciteit en water. De VVE betaalt het koude water voor iedereen. De storting in het MJOP bedraagt in 2020 inclusief onderhoudscontracten 71 %.  Verdere posten in de resterende 18% zijn , schoonmaak, verzekering en overige kosten. De appartementen verschillen in grootte en verbruik en dus zijn de precieze servicekosten per appartement vastgesteld.

Als je een gewone koopwoning hebt, betaal je zelf voor  water en de verzekeringen en reserveer je 2% van de koopsom per jaar voor onderhoud.

Verzekeringen

De VvE betaalt de opstalverzekering. Om de paar jaar vindt taxatie plaats voor de herbouwwaarde. Er zijn verder verzekeringen voor glas, aansprakelijkheid en bestuursaansprakelijkheid. De opstalverzekering vergoedt alleen de basis. Een dure keuken of badkamer moet men bijverzekeren met de inboedel, anders krijgt men een standaard bouwkeuken en/of –badkamer vergoed. Bij Statuten vindt men de Meerkeuzepolis.

 

Erfpacht

Toen Lunetten werd gebouwd, is alle grond door de gemeente in erfpacht uitgegeven. Dit betekent dat de gemeente eigenares van de grond blijft en dat de eigenaar van de woning huur voor de grond betaalt. Deze huur wordt de erfpachtcanon genoemd en tweemaal per jaar krijg je een acceptgiro. Voor de Apennijnenflat is de erfpacht medio 1979 ingegaan.
De gemeente verhoogt de canon om de tien jaar. De eerstvolgende verhoging voor ons is in 2028. Voor de belasting is de canon in Box 1 aftrekbaar. Sinds 2003 kan men de canon eeuwigdurend afkopen. De gemeente blijft eigenares van de grond, maar de eigenaar van de woning en de kopers daarna hoeven de canon niet meer te betalen. In de Apennijnenflat heeft een aantal eigenaren de erfpacht zelf afgekocht of dit is door de voorgangers gedaan. Op de website van de Gemeente Utrecht is meer informatie te vinden over erfpacht.

Ledenvergaderingen

De VvE houdt elk jaar twee ledenvergaderingen:

  • In het voorjaar worden de jaarrekening en de balans voorgelegd;
  • In het najaar wordt de begroting voor het eerstvolgend jaar voorgelegd.
  • Deze pagina geeft globale informatie en men kan er geen rechten aan ontlenen.